• Čeština
  • Русский
  • English
Mezinárodní řídící společnost
Tinowa Group & Partners
"Bez ohledu na to, jak je vaše strategie dobrá, je někdy potřeba uchýlit se k pomoci profesionálů. Hodnota řízení projektu není využití převzaté strategie - ale výsledek projektu!" Winston Churchill

Projekt experimentálního centra kvantové medicíny – Česká republika!

Projekt experimentálního centra kvantové medicíny - Česká republika!

Klasická medicína a alternativní kvantová biomedicína
– dlouhověkost pro elitu!

Těm, kteří budou schopni v tomto životě přežít 15-20 let,
se poté díky kvantové biofyzice otevře cesta k nesmrtelnosti!

Přemýšlíte o tom, jak lépe zachovat a spolehlivě zvýšit finanční prostředky v době neustálých finančních krizí – projekt pro výnosný dlouhodobý příspěvek k lékařskému podnikání v Čechách:
Praha a známé lázní!

Nejspolehlivějšími peněžními investicemi jsou investice do projektů medicíny, výroby bioaktivní pitné vody a vysoce kvalitních potravin.

Váš ziskový dlouhodobý příspěvek do zdravotního střediska v Praze a slavném letovisku světa!

Lékařské a rehabilitační centrum nové generace pro 200 návštěv denně za použití kvantové biotechnologie a nejmodernějšího technického vybavení.

Existují dva způsoby, jak žít:
Umírat ve vlastním životě nebo přejít do kvantových vibrací a žít nekonečně…

  Umístění projektu: Praha – Západní Čechy: jedno z nejznámějších míst v Evropě, ve kterém sídlí světoznámý lázeňský trojúhelník!
    Praha – hlavní místo a známé mezinárodní politické a obchodní centrum Europy.
Hlavní lázně: Karlovy Vary /onemocnění gastrointestinálního traktu, játra, diabetes, účinky hepatitidy/ 36 km Mariánské Lázně /neurologie, respirační a močové choroby/, 40 km Františkovy Lázně /kardiologie, ženské nemoci/, 30 km Kynžvart /dětské nemoci/, v 10 km Jáchymov /choroby muskuloskeletálního systému, radon/.

     Cíl projektu: zdravotní péče pro mezinárodní pacienty lázní, lékařskou péči pro české pacienty s přímými platbami a zdravotními pojišťovnami, lékařskou péči pro německé pacienty s platbami prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Poskytování zdravotnických služeb vysokého standardu uvedených v projektu vzhledem k jejich vysoké poptávce ve světě.

 Lékařské služby pro projekt:

                   Lékařské oddělení6 ordinací s nejnovější diagnostickou technikou a lékařskou biotechnologií:
 – Stomatologie – dvě pracovní ordinace: kompletní nabídka stomatologických služeb a stomatologická chirurgie.
Urologie – prevence a léčba benigní hyperplasie prostaty, obnovení erekce a zlepšení orgasmu, neplodnosti;
Psychoneurologie – psycho-korekce, sugestivní terapie, odstranění a zmírnění psychologické závislosti, restartování těla od stresu a deprese, rehabilitace po onemocnění.
Kardiologie – prevence, léčba a rehabilitace oběhového systému a cerebrálního oběhu.
  – Muskuloskeletální systém – prevence, léčba a rehabilitace.
– Kůže těla a tváře – prevence, léčba, rehabilitace a omlazení.

          Rehabilitační oddělení:

Kyslíková terapie – tlakové komory x 3 zařízení.
Rehabilitační místnosti s použitím unikátních metod a kvantovou suspenzí.
Speciální vodoléčba a termální procedury: ruské, římské lázně a bazén s bioenergetickou vodou.
Alternativní medicína: akupunktura (čínští odborníci) a další rehabilitační procedury.

Pouze ti, kteří dělají absurdní pokusy,
budou schopni dosáhnout nemožného..
(Albert Einstein

        Speciální program:

Přítomnost těchto šesti lékařských oborů umožní těm, kteří si samy zvolí úlohu aktivně udržovat tělo a dlouhověkost, používat speciální programy založené na moderních výsledcích v biofyzice a medicíně.

Programy pro změnu biologického věku člověka – individuální programy omlazení.

– Programy reinkarnace – korekce fyzického, astrálního a duchovního stavu těla, programované reinkarnace.

        Lékařské centrum bude mít smlouvy s nejlepšími světovými odborníky, kteří zajistí prevenci a léčbu za pomoci využití osvědčených metod a zlepšovat zdravotnické služby poskytovaných v centru.
Centrum bude provádět výzkumné a vývojové práce, které zajistí přilákání grantů a dotací z Evropské unie na jejich realizaci.

    Konsolidovaný výpočet hlavních nákladů realizace projektu:

– nákup pozemků od 8.000 do 10.000 m2 ≈ 1,000 milionů EUR.
– projekt a výstavba budovy “na klíč” s rehabilitační technikou – 3.500 m2 – 4,500 mil. EUR.
– vybavení šesti lékařských zařízení zdravotnickou technikou a dvou ordinací pro speciální programy  – 2,500 mil. EUR.
– doprava, pomocné technické vybavení a další náklady na údržbu budovy zdravotnického centra jsou plánovány v rozmezí ± 0,3 mil. eur.
– terénní úpravy a externí inženýrské sítě jsou plánovány v rozmezí ± 0,400 mil. eur.
– rezervní pracovní kapitál je plánován v rozmezí ± 0,400 mil. eur.

   Celková částka financování je plánována
na 9,300 mil. EUR.
nebo 241,80 mil. Kč.

       Vklady fyzických osob nebo společností z různých zemí: 40% nebo 3,720 mil. EURO. Každý příspěvek upravován certifikátem peněžního příspěvku na projekt zdravotního střediska s vlastnickým právem v poměru k počtu získaných certifikátů a s obdržením připočítávání ve výši 6,50% ročně na každém certifikátu. Účastník obdrží účast na projektu a vlastnické právo na základě počtu certifikátů o příspěvku a jejich termínu platností podle § 14 odst. 2747-2755 občanského zákoníku České republiky. Četnost nárůstu úroků z příspěvku účastníka projektu se řídicí společností se provádí podle finančních pravidel České republiky (čtvrtletně, pololetně, ročně – dle výběru účastníka).
07 CZ 18.02.2019 Certificat frame A4 Projekt experimentálního centra kvantové medicíny - Česká republika!Částka pro vklady činí 3,720 mil. EURO a rozděluje se na 468 osobních vkladových certifikátů finančních prostředků účastníka projektu.

Certifikát o vkladu má jmenovitou hodnotu 198.000,00 Kč. (7.950 EURO)

Ekonomický výpočet ziskovosti projektu bude poskytnut po obdržení žádosti o vklad příspěvku do certifikátů účastníka projektu.

Účastník projektu může zakoupit certifikát o vkladu v libovolné měně dle kurzu České národní banky.
Účastník – vkladatel může zakoupit libovolný počet certifikátů od 001 do 468.
Časové rozlišení úroků z vkladu začíná po 10 měsíců ode dne zahájení provozu zdravotnického centra v českých korunách.

       Prostředky řídicí společnosti a dohodnuté úvěry: 60% nebo 5,580 milionů EURO – (sazba 2-3%) pro správcovskou společnost z české banky na dobu 7 let nebo účast přímého investora.

       Zachránit a ziskově zvýšit vlastní finanční prostředky, jsou v projektu poskytovány účastníkům – investorům, stejně jako obdržet unikátní metody pro zdraví.

          Platba finančních prostředků za certifikáty se provádí vkladem na speciální účet projektu řídící společnosti Tinowa Group s.r.o. Odpis finančních prostředků ze speciálního účtu se provádí pouze na náklady projektu v souladu s finanční dokumentací a plánem projektu.

             Speciální účet projektu pro vklad a nákup certifikátů účastníků: Raiffeisenbank CZ, pobočka Karlovy Vary, Tinowa Group s.r.o., ul. Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary, číslo účtu: 5629688001, kód banky 5500, SWIFT: RZBCCZPP, IBAN CZ03055000000005629688001. Pro účely platby uveďte: «Medical Center KV CZ».

    Ochrana certifikačních vkladů účastníků projektu je zajištěna zákony České republiky, kontrola finančních institucí, úvěrovou bankou (banka pojišťuje vklady do výše 2.500.000 Kč, což odpovídá hodnotě 10 certifikátů), pojištěním a je zajištěna objektem – zdravotním střediskem. Všechny nominální certifikáty k vkladu jsou registrovány v registru účastníků – vkladatelů projektu.

V souladu s § 2747-2755 Občanského zákoníku České republiky je ochrana osobních údajů respektována vůči účastníkům – vkladatelům k finančním certifikátům pro projekt.

Doba termínu osobních investičních certifikátů vkladu činí 72 měsíců. Po uplynutí doby termínu investičního osobního certifikátu má držitel investičního certifikátu právo na vrácení vložených prostředků od řídicí společnosti dle jmenovité hodnoty vkladu nebo pokračování investic na dobu platnosti smlouvy.

        Preference pro účastníka – vkladatele  –  osobního investičního certifikátu vkladu: po termínu oběhu vkládaných prostředků v projektu účastník – vkladatel může uzavřít s řídicí společností smlouvu pro pokračování vkladu na dobu dohodnutou s řídicí společností nebo prodat certifikáty správcovské společnosti podle dohodnutý hodnoty stranami.

      Lékařská preference: účastník – vkladatel má právo jedenkrát za rok absolvovat zdarma po dobu 12 dnů individuální průběh rehabilitační terapie podle lékařských předpisů. Právo na rehabilitační kurz ve výši 50% nákladů obdrží také jeden příbuzný účastníka – vkladatele na základě písemného potvrzení účastníka.

               Doba trvání projektu 15 a více let – je neurčitá a v souladu s tím může být časová lhůta pro získání % z vkladových certifikátů dlouhá dle žádosti účastníka.

    Plánované termíny projektu:

Předběžné žádosti o získání certifikátů o vkladu na účasti v projektu od 1. října  2019.
Začátek vyhotovení osobních certifikátů od 01. listopadu 2019.
Dokončení registrace přijetí prostředků na certifikáty – 23. prosince 2019.
Plánovaný začátek realizace projektu je 01. dubna 2020.
Plánované uvedení objektu do provozu je 01. srpna 2021.

      Řízení projektu:

       Řízení projektu provádí společnost Tinowa Group s.r.o. Společnost uzavírá smlouvu s účastníkem – vkladatelem podle § 2747 – 2750 českého občanského zákoníku.
– Společnost na základě smlouvy o účasti na projektu provádí prodej objednaného počtu investičního certifikátů, umístí prostředky na vkladové listy na speciální účet projektu v bance a zapisuje držitele certifikátu do rejstříku účastníků projektu.
– Zajišťuje úvěr nebo přitahuje přímé investice.
– Provádí všechny typy projektování a výstavby objektu “na klíč”.
– Organizuje a řídí práci pracovníků zdravotnického centra a správu objektu.
–  V době projektování, výstavby a uvedení do provozu objektu poskytuje účastníkům – vkladatelům a bance měsíční finanční zprávy.

       Řídicí společnost vede účetní záznamy a provádí finanční výpočet výplaty plateb čtvrtletně nebo půlročně (po dohodě s účastníkem) u certifikačních účastníků ve výši 6,50% ročně dle částky vkladu do certifikátu.

        Řídicí společnost Tinowa Group s.r.o. provedla přípravu projektu, zpracovala koncepci projektu. Pro realizaci projektu obdržela souhlas s návrhem od stavebního úřadu.

       Žádosti o účast v projektu a nákupu osobních certifikátu posílejte
na adresu: doctor@tinowa.com  nebo project@bioactivwater.com

       Konzultace a odpovědi na otázky poskytneme telefonicky:
+ 420 777 555 501

        Účastněte se a umístěte peněžní vklady v ziskových a chráněných projektech vyvinutých řídicí společností Tinowa Group.

                  Řídicí společnost Tinowa Group s.r.o.
Projekt experimentálního centra kvantové medicíny - Česká republika!

Registr účastníků01-3 24.08.2019 Registr účastníků
Schválení projektu01 Souhlas SU med centrum
Formulář osobního  certifikátu07 CZ 29.01.2019 Certificat frame A4
Koncepce04 01.10.2018 PUDORYSY ALL
Kronika realizace projektu

Projekt experimentálního centra kvantové medicíny - Česká republika!

 

Ekologie města

Obrat tuhých a kapalných odpadů

Bioaktivní pitná voda

Zdroje - Výroba - Export
Яндекс.Метрика