• Čeština
  • Русский
  • English
Mezinárodní řídící společnost
Tinowa Group & Partners
"Bez ohledu na to, jak je vaše strategie dobrá, je někdy potřeba uchýlit se k pomoci profesionálů. Hodnota řízení projektu není využití převzaté strategie - ale výsledek projektu!" Winston Churchill

Informace

Mezinárodní spolupráce Česká republika – Rusko a EEU.

 Mezinárodní správní společnost Tinowa Group má více než 20letou tradici v oblasti projektového řízení v různých zemích, využívá spolupráci českých a místních společností a zajišťuje podporu financování pro realizaci projektu.

České podnikatelství ve spolupráci s Ruskem má dlouhou tradici, která začala už obchodním vztahem SSSR – Československo.

Tyto bohaté zkušenosti společností obou zemí jim umožnily získat vzájemné specifické znalosti. K tomu musíme přidat kulturní a jazykovou afinitu obou národů, schopnost porozumět potřebám ruského spotřebitele a přání českých výrobců.

Naše společnost Tinowa Group provádí rozvoj spolupráce českých firem a poskytuje jim možnost účinně vstoupit na trh mnoha zemí, včetně těch zemí, které nejsou součástí Euroasijské Unie (EEU).

Státy Eurasijské unie: Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Arménie a kandidátské země Sýrie a Tunisko, a také Jihoafrická republika mají pro české společnosti ve sféře středních a malých podniků zájem o rozvoj obchodních vztahů při prodeji svých výrobků, ale také pro otevření vlastních společností v těchto zemích.

Společnost Tinowa Group poskytuje firmám z České republiky účinnou podporu při propagaci svých výrobků na trzích mnoha zemí. Řízení projektů, které zahrnují více než 40 společností a někdy více než 100 společností, vyžaduje velkou pozornost a kontrolu nad každou postupnou akcí při realizaci projektu.

Naše společnost Tinowa Group a její obchodní partneři v zemích Eurasijské Unie jsou vždy ochotni pomáhat českým a slovenským společnostem, společnostem ze zemí EU, aby se podílely na přijímání zakázek na modernizaci výrobních podniků, zakládání nových podniků a exportu jejich produktů a služeb. České výrobky jsou vždy poptávané na trzích zemí EEU.

Státy EEU spolupracují s mnoha zeměmi světa: Čínou, Indií, zeměmi na Středním východě atd. To je reálná šance českých firem podílet se na obchodních a výrobních projektech společně s místními strukturami a státními orgány zemí unie.

 

Skupina Tinowa Group je vždy připravena poskytovat služby pro rozvoj zahraničního obchodu svým českým kolegům ve Svazu malých a středních podniků (AMSP ČR).

 

Informace

Tinowa Group s.r.o. Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary,  CZE Mobile: + 420 777 5555 01.
Skype: tinowa.group
www.bioactivwater.com    www.tinowa.com     main@bioactivwater.com     info@tinowa.com

 

Informace

Advokátní kancelář v Rusku
Petrohrad lawyer@tinowa.com   

 

Informace

ООО Тинова РУ
Ruská federace, 354000, г. Сочи,
Курортный пр
оспект, 56 а/я 348,
Тел. + 7 915 154 3391,
tinowaru@tinowa.com 

 

Informace

A Tinowa s.r.o.
Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary,
CZE Mobile: + 420 77777 4230
atinowa@tinowa.com   

 

Informace

Mezinárodní nadační fond Petra I. Velikého» Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary,
top@tinowa.com

 

Ekologie města

Obrat tuhých a kapalných odpadů

Bioaktivní pitná voda

Zdroje - Výroba - Export
Яндекс.Метрика