• Čeština
 • Русский
 • English
Mezinárodní řídící společnost
Tinowa Group & Partners
"Bez ohledu na to, jak je vaše strategie dobrá, je někdy potřeba uchýlit se k pomoci profesionálů. Hodnota řízení projektu není využití převzaté strategie - ale výsledek projektu!" Winston Churchill

Služby a ceny

Rozsah služeb Tinowa Group & Partners

      Tinowa Group a její partneři se již více než 20 let zabývají inženýríngem, projektováním a stavbou průmyslových a občanských objektů; objekty průmyslové ekologie a kogeneračními tepelnými elektrárnami na TKO a ZHKO, zpracování zemědělských produktů, medicíny a farmacie; dodávky zařízení atd.

 • Organizuje export výrobků a provádí jejich certifikací v zemích Eurasijské unie. Otevírá obchodní mise a zastupuje zájmy společností z České republiky a Evropy, provádí exportní obchodní operace.
 • Získává investice – exportní úvěry a provádí řízení projektů.
 • Poskytuje právní služby pro získání mezinárodního financování a řešení sporů.
 • Realizuje projekty na klíč s účastí českých firem v zemích Eurasijské unie zajišťuje maximální úspory nákladů, využití inovací, vysokou kvalitu, přitažlivost exportních úvěrů, ziskovou ekonomickou návratnost projektů pro zákazníky a dobrý zisk pro české a evropské společnosti.

          Tinowa Group a její partneři poskytují:

 • Provedení expertizy (Pre-Feasibility Study) a   studie proveditelnosti (Feasibility Study) pro získání mezinárodních exportních úvěrů;
 • projektování, konstrukce, instalace, autorizace a technický dozor.
 • konzultace, finanční a právní služby pro zákazníka;
 • propagaci zboží a služeb v zemích Euroasijské Unie, organizace obchodních a exportních operací.

          Zavedení technologií Tinowa Group – kvantové biofyziky vody – umožňuje vytvářet unikátní podmínky pro zvýšení úrody a produktivity v zemědělství, zlepšování kvality produktů v oblasti farmacie, výroby pitné vody a potravin, ochrany zdraví a životního prostředí.

          Tinowa Group pro firmy z České republiky a zemí EU provádí na základě smlouvy odborné expertizy projektů zákazníka na vývoj podmínek technického a finančního plnění;

 • interakci se zákazníky, dodavateli a vykonavateli, úvěrové struktury;
 • příprava varianty mezinárodního převzetí exportních úvěrů a podmínek splácení úvěrů za projekty.
 • exportní úvěr zahraniční banky pro realizaci projektů na základě smlouvy o dílo;
 • úvěrování dodávek technického vybavení, včetně leasingu;
 • organizuje a vede praktické semináře v České republice o projektech a školení o exportu produktů a projektů v různých zemích, mezinárodního financování.

           Tinowa Group v souladu se smlouvou se společnostmi z České republiky a zemí EU poskytuje komplexní služby pro export produktů a služeb, realizaci projektů, organizaci úvěrů, výběr místních partnerů, interakci s vládními agenturami atd.

          Tinowa Group s potěšením sdílí své praktické zkušenosti a zkušenosti s našimi mezinárodními partnery při realizaci projektů využívajících špičkové technologie, získávání úvěrů a investic. Budeme podporovat vytváření ziskových projektů, technických a finančních řešení pro projekt.

          Poskytované služby Tinowa Group.

 • vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti
 • vypracování dokumentace pro výběr místa stavby.
 • zkoumání projektu a příprava technického zadání.
 • vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
 • rozvoj financování projektů pro získání dodatečného financování.
 • vytvoření právního rámce a dokumentace pro realizaci projektu.
 • vypracování pracovního projektu.
 • zajištění provedení odborné zprávy o životním prostředí.
 • vypracování dokumentace “Environmental Impacts Assessmen”
 • vypracování dokumentace “Integrated Pollution Prevention and Control “
 • registrace certifikátu o energetické účinnosti budov.
 • Poskytnutí stavebního povolení
 • uchovávání dokumentace o aktuálním provedení projektu.
 • Příprava pořadí přijetí objektu.
 • připomínky k pořadí přijetí objektu.

          Poradenství

 • Organizační a ekonomické poradenství v oblasti obchodního exportu.
 • organizační a ekonomické poradenství v oblasti výstavby.
 • organizační a ekonomické poradenství v oblasti ochrany životního prostředí.
 • technické poradenství v oblasti průmyslové a občanské výstavby, vodních technologií, chemie, medicíny, farmacie, energetiky, strojírenství atd.

          Finanční služby

 1. Právní a finanční poradenství v oblasti půjčování a financování projektů.
 2. organizování dodatečného financování v podmínkách exportního úvěru na základě smlouvy a povolení.

          Právní služby

 • praxi advokátů ve zvláštních případech.
 • registrace firmy a právní podpora na základě smlouvy.
 • Výběr obchodních a finančních partnerů pro projekty.
 • Právní podpora podnikání v zemích Euroasijské Unie.
 • Uzavírání smluv a kontrola jejich provádění, vytváření nároků a vymáhání pohledávek.
 • zastupování zájmů zákazníka u soudních a státních orgánů.

Pro informaci můžete vždy napsat na
main@bioactivwater.com  nebo top@tinowa.con

nebo volejte Tel.: + 420 777 5555 01.

© Tinowa Group & Partners

Actualization: 01.09.2018.

Ekologie města

Obrat tuhých a kapalných odpadů

Bioaktivní pitná voda

Zdroje - Výroba - Export
Яндекс.Метрика