• Čeština
  • Русский
  • English
Mezinárodní řídící společnost
Tinowa Group & Partners
"Bez ohledu na to, jak je vaše strategie dobrá, je někdy potřeba uchýlit se k pomoci profesionálů. Hodnota řízení projektu není využití převzaté strategie - ale výsledek projektu!" Winston Churchill

NF Petra I Velikého

NF Petra I Velikého

Lázně Karlovy Vary, si zaslouží zvláštní pozornost v historii vztahů mezi Evropou a Ruskem od počátku 18. století. O tento věhlas lázní se zasloužil Petr I. Imperátor Velké Rusi, který patří dodnes mezi nejslavnější pacienty. Petr I. Veliký otevřel pro ruské občany unikátní léčebné možnosti lázní v západních Čechách, a on sám se stal jedním z prvních ruských občanů, kteří se léčili v lázních Karlových Varů. Tradice léčby v lázních západních Čech, se dochovala dodnes.

Petr I. Veliký se narodil 30.5.1672, zemřel 28.1.1725. Ruský car pocházel z dynastie Romanovců, a stal se prvním Imperátorem Velké Rusi. Jeho zásluhou se začal rozvíjet vztah Ruska s evropskými zeměmi.

Na svoji první návštěvu do Karlových Varů, přijel Petr I. Veliký večer, dne 24. září 1711. Přivítal jej český kancléř hrabě Vratislavský s oddílem císařské gardy.

Peter I. Veliký zahájil svoji léčbu v Karlových Varech od 26. září 1711 kúrou léčby minerálními vodami. Léčbu Petru I. sestavil Dr. Gottlob Schober v několika cyklech, které vedly k jeho uzdravení.

Během léčby Petr I. každé ráno vystoupil do vrchu, kde je kříž, u kterého se modlil. Na tomto místě nyní stojí památník Petra I. V průběhu léčby Petr I. nepil žádné alkoholické nápoje. Aby se zabavil, podílel se na budování domu PFAU, který byl v místě kamenné kolonády. Na památku této skutečnosti, je naproti na hotelu „PETR“ pamětní bronzová deska, kterou tam umístili vděční karlovarští občané. Obdiv si Petr I. získal také před členy místního střeleckého spolku, když vyhrál střelecké závody. Terč s jeho přesnými zásahy je stále vystaven v karlovarském muzeu. Tabatěrka ze slonové kosti, kterou Petr I. sám vyřezal je umístěna v Národním muzeu v Praze.

Návštěva Petra I., dala podnět k výstavbě pravoslavného kostela svatého Petra a Pavla. Svěží a energický Petr I, nezůstal v klidu ani během léčení v Karlových Varech. Nezůstala jediná továrna nebo dílna, kterou by nenavštívil a byl přístupný k prostým řemeslníkům.

Po ukončení léčby odjel Petr I. dne 14. října 1711 z Karlových Varů do Drážďan.

Blahodárné účinky karlovarských minerálních vod na zdraví Petra I., vedly k jeho druhé návštěvě Karlových Varů v roce 1712. V den jeho příjezdu do lázní dne 19. října 1712, byl uvítán místními obyvateli s velkou radostí. Místní obyvatelé připravili vzácnému hostu velké ovace. Ve svém dopise z 27. října 1712 své ženě Kateřině I., Petr I napsal: “…. včera jsem ukončil kúru, voda, sláva bohu, působila moc blahodárně. Jak bude později? “. Po dvou návštěvách Karlových Varů, Petr I. z nich měl čtyři roky dobrý pocit.

Vděční občané Karlových Varů, zachovávají drahocenné vzpomínky na dny návštěvy lázní prvního Imperátora Velké Rusi, Petra I. Velikého.

Autor textu: Igor Oberemko
Překlad textu do českého a německého jazyka: JUDr. Vilém Černý.

NF Petra I Velikého

Ekologie města

Obrat tuhých a kapalných odpadů

Bioaktivní pitná voda

Zdroje - Výroba - Export
Яндекс.Метрика