• Čeština
  • Русский
  • English
Mezinárodní řídící společnost
Tinowa Group & Partners
"Bez ohledu na to, jak je vaše strategie dobrá, je někdy potřeba uchýlit se k pomoci profesionálů. Hodnota řízení projektu není využití převzaté strategie - ale výsledek projektu!" Winston Churchill

Bioenergetická medicína – centrum

 Centrum pro bioenergetickou medicínu v Západních Čechách!

 Centrum “Quantum Med” – Západní Čechy.

 Západní Čechy jsou regionem letovisek různého profilu, kde se nachází „lázeňský trojúhelník“ a je pod ochranou UNESCO (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Kynžvart, Jáchymov).

Den zdravého života – nejcennější lidská měna!

Bioenergetická medicína - centrumQuantum Med Center bude poskytovat inovativní léčebné, rehabilitační a diagnostické služby s nejmodernější biotechnologií:
Lékařská služba: terapeut – nemoci vnitřních orgánů; cévní neurolog; psychiatr – sugestivní terapie pro odstranění stresu, psychosomatických závislostí a depresí, akupunkturní ordinace, hala sexuální bioenergie a vlnových příprav pro početí zdravého dítěte; stomatologie s nejmodernějším vybavením pro plný servis: ošetření – implantáty –růst nových zubů; ortoped – léčba pohybového aparátu (věk a následky úrazů), prevence nemocí; urologie – andrologie; dětský lékař.
Konzultační služby: gastroenterologie, dietologie.
Rehabilitační služby: balneologie s bioaktivní vodou a aplikace s bioenergetickou suspenzí; manuální terapie a různé druhy speciálních vodních a masážních procedur; fyzioterapie s rehabilitací pohybového aparátu, nervového systému a kapilární terapie pro kardiologii atd.  Speciální parní lázně pro zlepšení mozkové cirkulace a aktivaci periferního prokrvení organismu. Hyperbarická oxygenace. Rehabilitace po prodělaném virovém onemocnění.
Diagnostická služba: Počítačová biorezonanční diagnostika atd. Poskytování dálkové konzultační podpůrné terapie, metody prevence a léčby, konzultace v rehabilitaci pro účastníky projektu.

Centrum “Quantum Med” bude ve svém rozvoji neustále zavádět inovace v léčebné a preventivní medicíně, vyvinuté v mnoha vědeckých ústavech světa.

Rozvoj nemocí a pandemií postavil medicínu na první místo ve vztahu ke všem typům lidské činnosti. Inovativní technologie a techniky v medicíně, zejména v bioenergetické medicíně, vytvářejí vysoce prosperující a dlouhodobé projekty. Nyní lidé ocenili, že preventivní a léčebná medicína (většina z nás se nechce  dostat na operační stůl), je hlavní nekonkurenční směr v životě. Lidé začali chápat, kam investovat své úspory.

Začali se jinak dívat na hmotný svět a realitu, spolupracovat a investovat do lékařských projektů. Investice do sebe je  to nejmoudřejší, co musíte udělat – zaručí zisk a podporu vašeho zdraví. 

150 (sto padesát) certifikátů pro účastníky projektu s výnosem 6 % ročně, obratem 60 měsíců a možností čerpat levnější léčebné a rehabilitační služby v centru i na dálku. Účastník projektu, který vlastní alespoň pět certifikátů, získává 25% slevu na služby v centru. 

Společnost poskytuje účastníkům projektu, vlastníkům investičních certifikátů, informace o pohybu projektu během prvního týdne každého měsíce na emailovou adresu uvedenou vlastníkem ve smlouvě.

Vlastnictvím investičních certifikátů v projektu získáte spolehlivý zisk. Podpoříte  svou dlouhověkost.  Budete  pod profesionální lékařskou péčí, která vám zaručí  udržení zdraví a neustálou komunikaci s odborníky centra.

Inženýringová společnost Tinowa Group v lázeňském trojúhelníku západních Čech investovala do rozvoje a vytvořila projekt léčebného centra s nejmodernějšími technologiemi a metodami.

Projekt vypracovala inženýringová společnost Tinowa Group, která provede jeho implementaci a předá zařízení připravené k provozu nově založené společnosti Quantum Med. Tato společnost bude řídit provoz zdravotnického centra.

Společnost Tinowa Group vkládá do projektu peněžní certifikáty, získá úvěr od banky ve výši 2,0 % ročně na sedm let. Bude provádět výstavbu centra a jeho vybavení, organizovat práci centra a vyplácet dividendy majitelům investičních certifikátů projektu.

 Projekt národního (mezinárodního) podnikání

Investujte do inovativních projektů léčebné a rehabilitační medicíny v západních Čechách! Ti, kteří si váží svého života a chtějí jej chránit, dostávají 6 % ročně ze svých prostředků. Získejte jako účastník projektu přístup do zdravotnického centra pro aktivní a dlouhý život!

Zachovat to, co bylo získáno, není o nic menší umění, než to získat.
Praktická moudrost zaměřená na konkrétní okolnosti, vyjádřená účastí na ušlechtilé a výnosné věci, se stává uměním, které vede k prosperitě a dobré slávě, protože zdraví je nejvyšší bohatství člověka.” Hippokrates.

 Pamatujte, že klima se rychle mění, a s tím i negativní vliv na organismus.

Bioenergetická medicína - centrumV období finanční a obchodní nestability ve světě jsou projekty léčebné a preventivní medicíny nejspolehlivějšími pro uchování a oběh vlastních prostředků. Lidé onemocní! Poptávka po léčebné a preventivní medicíně každým rokem roste.

Zdravotní středisko bude sloužit účastníkům projektu, místním obyvatelům, pacientům, obyvatelům Německa na základě smluv se zdravotním pojištěním. Roční ziskovost centra je 29.594.040 Kč / 1.183.762 EUR, zisk 879.670 EUR.

Prostředky v certifikátech jsou umístěny na základě smlouvy se společností Tinowa Group na základě občanského práva České republiky o neveřejných účastnících (tichý společník – § 2747 – § 2755 Občanský zákoník ČR). Po uplynutí doby obratu certifikátu lze certifikát dohodou prodloužit.  

Inženýringová společnost Tinowa Group na základě dohody s tichým účastníkem projektu přijímá do projektu jeho finanční prostředky na základě investičního certifikátu. Registruje vlastníka certifikátu do knihy  účastníků projektu. Po složení finančních prostředků je vystaveno osvědčení. Účastník si může zakoupit 1 až 30 certifikátů.  

Celkové náklady na projekt ZC jsou 129. 000.000 Kč / 5.160.000 EUR. Certifikáty účastníka projektu jsou vydávány v hodnotě 150 x 300.000 Kč = 45.000.000 Kč (30 %), finanční prostředky ve výši 84.000.000 Kč jsou od banky čerpány za 2,0 % ročně po dobu sedmi let.

Uzavření smluv o investičních certifikátech a investování finančních prostředků – od 01.12.2021 do 15.03.2022.

Přihlášky se přijímají na doctor@tinowa.com   /    lawyer@tinowa.com

 Výhodné a spolehlivé umístění kapitálu ve výši 6 % v investičních projektech rehabilitační  medicíny a hospiců v ČR.

Investiční certifikáty účastníků projektu jsou spolehlivě chráněny nemovitostmi a velkou poptávkou po léčebných a preventivních službách. Po uplynutí doby obratu certifikátu jsou prostředky vráceny nebo se v nich pokračuje. Projekty inženýringové společnosti Tinowa Group pro účast na oběhu vlastních úspor a preventivní ochranu svého zdraví.

Tinowa Group ul. Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary, CZE WhatsApp: + 420 77777 4230, doctor@tinowa.com;

Sledujte  informace na: www.tinowa.com   www.bioactivwater.com

 Člověk do 40-tého roku věku získává nemoci v honbě za lepším životem a nejméně investuje do svého zdraví. Poté začne chodit k lékařům. Abyste byli zdraví a nezemřeli předčasně na infarkt nebo mrtvici, investujte do projektu a získejte stabilní příjem a preventivní ochranu svého těla, tělo vám bude vděčné.

 Den zdravého života je nejcennější lidskou měnou a získat dlouhý aktivní život v našich projektech je neocenitelné.

Bioenergetická medicína - centrum

Ekologie města

Obrat tuhých a kapalných odpadů

Bioaktivní pitná voda

Zdroje - Výroba - Export
Яндекс.Метрика